Privatumo politika

Privatumo politika

 

Asmens duomenų apsauga

 

Stats4sport ApS filialas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiantis filialas, juridinio asmens kodas 304086416, buveinės adresas Elbingo 55-1, Vilnius, tel. +37061888992, el.paštas info@stats4sport.com, vykdydama savo veiklą tvarko klientų asmens duomenis ir yra tvarkomų asmens duomenų valdytojas.  

 

Tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

 

Norint tinkamai vykdyti įsipareigojimus klientams įmonė renka ir tvarko šiuos Jūsų pagrindinius asmens duomenis:

 

Įmonė neperduoda jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai

 

Jūsų asmens duomenis tvarko, kai Jūs ketinate pasinaudoti mūsų paslaugomis ir užpildote registracijos formą mūsų internetiniame puslapyje arba nesusikuriate individualios paskyros, bet norite, kad būtų suteiktos paslaugos. 

Svarbu, įmonė negalės Jums teikti paslaugų jeigu neužpildysite registracijos formos ir nepateiksite asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant suteikti paslaugas. Su įmonės patvirtintomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis gali susipažinti paspaudę ant šios nuorodos – asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

Asmens duomenų saugojimo terminai

 

Jūsų asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslais ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas:

 

Jūsų teisės ir jų įgyvendinimas

 

Jūs turite teisę:

 

Siekdami įgyvendinti savo teises (nurodytas aukščiau), turite įmonei pateikti rašytinį prašymą (tiesiogiai įmonės darbuotojui, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu parašu)). Prašymas turi būti pasirašytas, prašyme būtina nurodyti: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi Jūs pageidaujate įgyvendinti. 

 

Pateikdamas prašymą, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę:

 

Prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas Jums pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. 

 

Jūsų asmens duomenų tvarkytojai

 

Įmonė asmens duomenų tvarkymui sudarytų bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutarčių pagrindu naudojasi šių duomenų tvarkytojų paslaugomis: 

 

Įmonė asmens duomenų tvarkymui gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Įmonė siekia, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, įstatymų bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. 

 

Kam teikiami Jūsų asmens duomenis:

 

Įmonė asmens duomenis teikia arba gali teikti:

 

Įmonė Jūsų asmens duomenis gauna tik tiesiogiai iš Jūsų, kuriuos Jūs mums pateikiate kai kreipiatės dėl įmonės paslaugų ir jomis naudojatės, pildote registracijos anketą, teikiate prašymus ar pretenzijas. (taip pat kuriuos užfiksuoja įmonės interneto svetainėje). Iš kitų šaltinių įmonė negauna Jūsų asmens duomenų. 

 

Kur kreiptis duomenų tvarkymo klausimais

 

Duomenų tvarkymo klausimais galite kreiptis į atsakingą įmonės darbuotoją šiais kontaktais:

Tel. +370 (618) 88992 , el.paštu – info@stats4sport.com